cho tфi xin


  Nhạc: Đinh Trung Chнnh
 
Thơ: Dựa theo э thơ Trần Bб Lộc
 
Hтa вm: Đồng Sơn, Hoаng Cфng Luận


 
 

nghe tiếng ai, noi nъi cao, nhu đang kкu gаo
trong đуi đau, đang cъi xin, đang chờ tмnh thương

từ miền cao nguyкn pleiku, rừng nъi вm u
nghe như tiếng ai đang thở dаi
trong, cơn nhức đau gắng dồng thвn tаn, đời quạnh hiu 
 
DinhTrungChinh.com
ĐỊNH MỆNH
Hтa вm
: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyкn,
       Lк Quang, Trung Nghĩa, Anh Tаi | Nền tảng giao dịch chuyên nghiệp

 
NHỚ MГI TМNH XƯA
Hтa вm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyкn,
       Lк Quang, Trung Nghĩa, Anh Tаi


TМNH XUВN
Hтa вm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyкn

 
TМNH YКU VА SỨC SФNG
Hтa вm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyкn,
       Lк Quang, Trung Nghĩa, Anh Tаi


KHУC CHO VƠI LỆ NHТA
Hтa вm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyкn,
       Lк Quang, Trung Nghĩa, Anh Tаi


ĐКM TМNH NHỚ
Hтa вm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyкn | Sàn giao dịch chuyên nghiệp tại Việt Nam

HБT VUI MЩA XUВN
Album bao gồm cбc ca khъc lгng mạn trữ tмnh...


NGỌN NẾN TМNH YКU
Hтa вm: Hoаng Cфng Luận

CHO TФI XIN
Hтa вm: Đồng Sơn, Hoаng Cфng Luận | sàn giao dịch điện tử

NEW CD... COMING SOON