đêm t́nh nhớ


  Nhạc: Đinh Trung Chính
  Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên 
Album bao gồm những khúc ca lăng mạn trữ t́nh...
Đêm Noel Dỗi Hờn ................. Khánh Mỹ
T́nh Xưa .............................. Quang Dũng
Noel T́nh Nhớ ....................... Thanh Thủy
Khóc Cho Vơi Lệ Nḥa ........... Trần Thu Hà
Say Trong Cơn Mê ................. Mỹ Lệ
Nhớ Măi T́nh Xưa .................. Thanh Thủy
T́nh Cay Đắng ...................... Quang Dũng
Đôi Bờ Tưởng Nhớ ................. Hồng Nhung - DTC
Chuyện Người Mơ .................. Khánh Mỹ
Mưa Kỷ Niệm ........................ Khánh Mỹ - DTC
Hạnh Phúc Trong Ta .............. Nguyệt Hân - DTC
Nỗi Niềm Vắng Xa ................. Nguyệt Hân - AC&M
T́nh ca Đinh Trung Chính
 
DinhTrungChinh.com
ĐỊNH MỆNH
Ḥa âm
: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài

 
NHỚ MĂI T̀NH XƯA
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài


T̀NH XUÂN
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên

 
T̀NH YÊU VÀ SỨC SÔNG
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài


KHÓC CHO VƠI LỆ NH̉A
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài


ĐÊM T̀NH NHỚ
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên

HÁT VUI MÙA XUÂN
Album bao gồm các ca khúc lăng mạn trữ t́nh...


NGỌN NẾN T̀NH YÊU
Ḥa âm: Hoàng Công Luận

CHO TÔI XIN
Ḥa âm: Đồng Sơn, Hoàng Công Luận

NEW CD... COMING SOON