định mệnh


  Nhạc: Đinh Trung Chính
  Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
      Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài


 
Album bao gồm các ca khúc lăng mạn trữ t́nh...
Đoản Khúc Cuối .................. Xuân Phú
Cô Đơn Trong Đêm Mưa ....... Xuân Phú
Lăng Quên ......................... Xuân Phú
Ĺa Xa ................................ Xuân Phú
Nhạt Phai ........................... Xuân Phú
Định Mệnh .......................... Xuân Phú
Khúc T́nh Ca Ban Đầu ......... Xuân Phú - Thanh Trà
T́nh U Mê ........................... Xuân Phú
Bên Nhau Khi Nắng Đă Rời ... Xuân Phú
Nha Trang Đêm Cuối Cùng ... Xuân Phú
T́nh ca Đinh Trung Chính
 
DinhTrungChinh.com
ĐỊNH MỆNH
Ḥa âm
: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài

 
NHỚ MĂI T̀NH XƯA
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài


T̀NH XUÂN
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên

 
T̀NH YÊU VÀ SỨC SÔNG
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài


KHÓC CHO VƠI LỆ NH̉A
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài


ĐÊM T̀NH NHỚ
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên

HÁT VUI MÙA XUÂN
Album bao gồm các ca khúc lăng mạn trữ t́nh...


NGỌN NẾN T̀NH YÊU
Ḥa âm: Hoàng Công Luận

CHO TÔI XIN
Ḥa âm: Đồng Sơn, Hoàng Công Luận

NEW CD... COMING SOON