cho tôi xin


  Nhạc: Đinh Trung Chính
 
Thơ: Dựa theo ư thơ Trần Bá Lộc
 
Ḥa âm: Đồng Sơn, Hoàng Công Luậnnghe tiếng ai, noi núi cao, nhu đang kêu gào
trong đói đau, đang cúi xin, đang chờ t́nh thương

từ miền cao nguyên pleiku, rừng núi âm u
nghe như tiếng ai đang thở dài
trong, cơn nhức đau gắng dồng thân tàn, đời quạnh hiu

làm ơn cho tôi xin nửa chén cơm thôi...  

Hội Từ Thiện
 


  

 
DinhTrungChinh.com
ĐỊNH MỆNH
Ḥa âm
: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài

 
NHỚ MĂI T̀NH XƯA
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài


T̀NH XUÂN
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên

 
T̀NH YÊU VÀ SỨC SÔNG
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài


KHÓC CHO VƠI LỆ NH̉A
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài


ĐÊM T̀NH NHỚ
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên

HÁT VUI MÙA XUÂN
Album bao gồm các ca khúc lăng mạn trữ t́nh...


NGỌN NẾN T̀NH YÊU
Ḥa âm: Hoàng Công Luận

CHO TÔI XIN
Ḥa âm: Đồng Sơn, Hoàng Công Luận

NEW CD... COMING SOON