khóc cho vơi lệ nḥa


  Nhạc: Đinh Trung Chính
  Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
      Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài

 

Album bao gồm những khúc ca lăng mạn trữ t́nh...
H́nh Bóng Xưa .................... Quang Dũng
Áo Trắng ............................ Đoan Trang
Khúc T́nh Ca Ban Đầu ......... Thanh Trà - Xuân Phú
Mây Xin Ngừng Phiêu Lăng ... AC&M;
Khóc Cho Vơi Lệ Nḥa .......... Trần Thu Hà - DTC
Bên Nhau Khi Nắng Đă Rời ... Thanh Trà
Nỗi Niềm Vắng Xa ............... Nguyệt Hân - AC&M;
Tung Cánh .......................... Thanh Trà
Chút Kỷ Niệm Cho Người Đi... Thanh Trà
Mưa Kỷ Niệm ...................... Khánh Mỹ - DTC
T́nh ca Đinh Trung Chính
 
DinhTrungChinh.com
ĐỊNH MỆNH
Ḥa âm
: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài

 
NHỚ MĂI T̀NH XƯA
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài


T̀NH XUÂN
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên

 
T̀NH YÊU VÀ SỨC SÔNG
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài


KHÓC CHO VƠI LỆ NH̉A
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài


ĐÊM T̀NH NHỚ
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên

HÁT VUI MÙA XUÂN
Album bao gồm các ca khúc lăng mạn trữ t́nh...


NGỌN NẾN T̀NH YÊU
Ḥa âm: Hoàng Công Luận

CHO TÔI XIN
Ḥa âm: Đồng Sơn, Hoàng Công Luận

NEW CD... COMING SOON