nhớ mi tnh xưa


  Nhạc: Đinh Trung Chnh
  Ha m: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyn,
      L Quang, Trung Nghĩa, Anh Ti


 
Album bao gồm cc ca khc lng mạn trữ tnh...
Tnh U M ........................... Kasim Hong Vũ
Nhớ Mi Tnh Xưa ................ Thanh Thủy
La Xa ................................ Xun Ph
Đoản Khc Cuối ................... Kasim Hong Vũ
Nhớ Anh ............................. Hồng Ngọc
Định Mệnh .......................... Xun Ph
o Trắng ............................ Đoan Trang
Tnh Chờ Đợi ....................... Hồng Ngọc
Lần Đầu Gặp Gỡ .................. Kasim Hong Vũ
Cht Kỷ Niệm Cho Người Đi... Thanh Tr
Khc Tnh Ca Ban Đầu ......... Thanh Tr - Xun Ph
Đi Bờ Tưởng Nhớ ................ Hồng Nhung - DTC
Tnh ca Đinh Trung Chnh
 
DinhTrungChinh.com
ĐỊNH MỆNH
Ha m
: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyn,
       L Quang, Trung Nghĩa, Anh Ti

 
NHỚ MI TNH XƯA
Ha m: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyn,
       L Quang, Trung Nghĩa, Anh Ti


TNH XUN
Ha m: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyn

 
TNH YU V SỨC SNG
Ha m: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyn,
       L Quang, Trung Nghĩa, Anh Ti


KHC CHO VƠI LỆ NHA
Ha m: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyn,
       L Quang, Trung Nghĩa, Anh Ti


ĐM TNH NHỚ
Ha m: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyn

HT VUI MA XUN
Album bao gồm cc ca khc lng mạn trữ tnh...


NGỌN NẾN TNH YU
Ha m: Hong Cng Luận

CHO TI XIN
Ha m: Đồng Sơn, Hong Cng Luận

NEW CD... COMING SOON