t́nh xuân


  Nhạc: Đinh Trung Chính
  Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên


 
Những khúc xuân ca của Đinh Trung Chính
Chúc Xuân .......................... DTC - Mây Trắng - AC&M;
H́nh Bóng Xưa .................... Quang Dũng
T́nh Vào Xuân .................... Khánh Mỹ
Mưa Kỷ Niệm ...................... Khánh Mỹ - DTC
Xuân Đến Hè Đi ................... DTC - AC&M;
Lối Xưa Ta Về ..................... Trần Thu Hà - Lê Hiếu
Cảm Tạ T́nh Em .................. DTC - AC&M;
T́nh Vắng Xa ...................... Mỹ Lệ
Hạnh Phúc Trong Ta ............ Quang Dũng
Nhớ Măi T́nh Xưa................. Nguyệt Hân
Nỗi Niềm Vắng Xa ............... Nguyệt Hân - AC&M;
Mây Xin Ngừng Phiêu Lăng ... AC&M;
T́nh ca Đinh Trung Chính
 
DinhTrungChinh.com
ĐỊNH MỆNH
Ḥa âm
: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài

 
NHỚ MĂI T̀NH XƯA
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài


T̀NH XUÂN
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên

 
T̀NH YÊU VÀ SỨC SÔNG
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài


KHÓC CHO VƠI LỆ NH̉A
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài


ĐÊM T̀NH NHỚ
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên

HÁT VUI MÙA XUÂN
Album bao gồm các ca khúc lăng mạn trữ t́nh...


NGỌN NẾN T̀NH YÊU
Ḥa âm: Hoàng Công Luận

CHO TÔI XIN
Ḥa âm: Đồng Sơn, Hoàng Công Luận

NEW CD... COMING SOON