t́nh yêu sức sống


  Nhạc: Đinh Trung Chính
  Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
      Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài

 

Album bao gồm các ca khúc lăng mạn trữ t́nh...
Lần Đầu Gặp Gỡ .................. Kasin Hoàng Vũ
Nhớ Anh ............................. Kasin Hoàng Vũ
T́nh U Mê ........................... Kasin Hoàng Vũ
T́nh Chờ Đợi ....................... Kasin Hoàng Vũ
Chủ Nhật Đen ...................... Kasin Hoàng Vũ
Đoản Khúc Cuối ................... Kasin Hoàng Vũ
Ta Hăy Sống Vui Đời Ta ........ Kasin Hoàng Vũ
Hăy Cùng Yêu Nhau Đi ......... Kasin Hoàng Vũ
Người Đẹp Cachuma............. Kasin Hoàng Vũ
Ước Mơ của Người Mơ ........... Kasin Hoàng Vũ
T́nh ca Đinh Trung Chính
 
DinhTrungChinh.com
ĐỊNH MỆNH
Ḥa âm
: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài

 
NHỚ MĂI T̀NH XƯA
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài


T̀NH XUÂN
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên

 
T̀NH YÊU VÀ SỨC SÔNG
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài


KHÓC CHO VƠI LỆ NH̉A
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên,
       Lê Quang, Trung Nghĩa, Anh Tài


ĐÊM T̀NH NHỚ
Ḥa âm: Bảo Chấn, Vũ Văn Tuyên

HÁT VUI MÙA XUÂN
Album bao gồm các ca khúc lăng mạn trữ t́nh...


NGỌN NẾN T̀NH YÊU
Ḥa âm: Hoàng Công Luận

CHO TÔI XIN
Ḥa âm: Đồng Sơn, Hoàng Công Luận

NEW CD... COMING SOON